ĐIỂM MẠNH VÀ YẾU CỦA TỪNG YẾU TỐ TRONG PROMOTION MIX

🚲 Promotional mix là thuật ngữ marketing dùng để chỉ những công cụ trong kinh doanh được dùng để thông tin hiệu quả nhất về sản phẩm/dịch vụ tới người tiêu dùng. Những công cụ đó bao gồm: quảng cáo, quan hệ công chúng, quảng bá bằng hình thức khuyến mãi, tiếp thị trực tiếp và bán hàng cá nhân.
🚲 Nắm được các điểm mạnh điểm yếu của các yếu tố trong promotion mix sẽ giúp khách hàng thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh của mình.

#himhim #tuduythanhcong #thaydoibanthan #tuduydung

———-
 Cùng nhau chia sẻ những giá trị tốt đẹp nào 
[ W ]eb: http://himhim.vn
[ Y ]outube: http://youtube.com/channel/UCFhyXA3jhRbLb_GIEov4FlQ
[ F ]acebook: http://facebook.com/himhim.vn
[ I ]nstagram http://instagram.com/himhim.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *